Βήματα για να εντοπίσετε τον Αριθμό Μητρώου Advendure

1. Μεταβείτε στο http://www.advendure.com/index.php/results

2. Γράψτε το Επώνυμο/Όνομα και πατήστε αναζήτηση

3. Στη λίστα αποτελεσμάτων εντοπίστε την εγγραφή σας και το Α.Μ. στην πρώτη στήλη