Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Προσφορές Ξενοδοχείων για τη Διαμονή σας

04/06/2013 11:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΞΕΝΙΑ ΔΡΑΜΑ  ***

1κλινο :40 / βραδιά + πρωινό

2κλινο: 50/βραδιά + πρωινό

3κλινο: 60/ βραδιά + πρωινό

www.xeniadrama.gr

τηλέφωνο: 2521033195/6

 

ΚΟΥΡΟΣ ΔΡΑΜΑ  ****

1κλινο :45 / βραδιά + πρωινό

2κλινο: 50/βραδιά + πρωινό

3κλινο: 65/ βραδιά + πρωινό

www.kourosdrama.gr

τηλέφωνο: 2521057200/3

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ΔΡΑΜΑ  **

1κλινο :     43 / βραδιά + πρωινό

2κλινο:     50 /βραδιά + πρωινό

3κλινο:     60/ βραδιά + πρωινό

www.marianna-hotel.gr

τηλέφωνο: 2521031520/1, 2521031762

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ  **

1κλινο :    35/ βραδιά + πρωινό

2κλινο:     45/βραδιά + πρωινό

3κλινο:    55/ βραδιά + πρωινό

4κλινο:    65/ βραδιά + πρωινό

www.hotelemporiko.gr

τηλέφωνο: 2521037925, 2521037903

 

ΤΑΣΚΟ  ΔΡΑΜΑ  **

1κλινο :    40/ βραδιά + πρωινό     35( χωρίς πρωινό )

2κλινο:    50 /βραδιά + πρωινό      45 (χωρίς πρωινό )

3κλινο:   60 / βραδιά + πρωινό      55 ( χωρίς πρωινό)

4κλινο:  70/βραδιά + πρωινό         60 ( χωρίς πρωινό)

www.hoteltaskodrama.gr

τηλέφωνο: 2521023885/6, 2521024000

 

ΝΕΜΕΣΙΣ   ΚΟΜΝΗΝΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ****

1κλινο :   35 / βραδιά + πρωινό

2κλινο:     45/βραδιά + πρωινό

3κλινο:    60/ βραδιά + πρωινό

4 κλινο:  70 / βραδιά + πρωινό

http://www.hotelnemesis.gr

τηλέφωνο: 2542021005 1 Τελική