Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ VFT

01/10/2013 09:41
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ VFT
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 25-26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
10:00-22:00  Λειτουργία Γραμματείας “Λέσχη Αξιωματικών”, για τους αγώνες VFUT ,  NTR ,   P . P . και για τους εθελοντές υποστήριξης των αντίστοιχων σταθμών τροφοδοσίας.
15:00  Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα του VFUT στον “Οικισμό Φιλοξενίας” (Μεσοχώρι).
16:00    Πάστα πάρτι για τους αθλητές του VFUT στον “Οικισμό Φιλοξενίας” (Μεσοχώρι).
19:00    Πάστα πάρτι για τους αθλητές του NTR στον “Οικισμό Φιλοξενίας” (Μεσοχώρι).
20:00    Τεχνική ενημέρωση για τους αθλητές του NTR στο “Γυμνάσιο Παρανεστίου”.
22:00    Εκκίνηση του αγώνα VFUT από την “Πλατεία του Σιδ. Σταθμού Παρανεστίου”.
ΣΑΒΒΑΤΟ  26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
05:30    Πρόγευμα των αθλητών του αγώνα NTR  στον “Οικισμό Μεσοχωρίου” και στο “Γυμνάσιο Παρανεστίου”.
06:00-08:30  Λειτουργία Γραμματείας “Λέσχη Αξιωματικών” για τον Αγώνα NTR ,   P . P . και για τους εθελοντές υποστήριξης των αντίστοιχων σταθμών τροφοδοσίας.
07:00  Εκκίνηση του αγώνα NTR  από την “Πλατεία του Σιδ. Σταθμού Παρανεστίου”.
08:00    Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα του P . P . στο “Γυμνάσιο Παρανεστίου”.
09:00    Εκκίνηση του αγώνα P . P . από την “Πλατεία του Σιδ. Σταθμού Παρανεστίου”.
10:00-13:00  Παράλληλες Εκδηλώσεις.
13:00    Αναμενόμενοι τερματισμοί στον αγώνα P . P .
18:00    Αναμενόμενοι τερματισμοί στον αγώνα NTR .
20:00    Aναμενόμενοι τερματισμοί στον αγώνα VFUT .
KΥΡΙΑΚΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
08:00-13:00  Λειτουργία γραμματείας για τους αγώνες ΑΠ 1, ΑΠ 2, Ν T , S pecial .
09:00    Εκκίνηση του αγώνα ΑΠ1
09:15    Εκκίνηση του αγώνα ΑΠ2
10:30    Εκκίνηση του αγώνα ΝΤ
12:00    Εκκίνηση του αγώνα Special
13:30    Τελετή Λήξης στην “Κεντρική Πλατεία του Παρανεστίου”.

  1 Τελική