Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

3η Ενημερωτική Επιστολή

10/10/2012 00:00

Ένας μήνας απέμεινε για να σας υποδεχτούμε στο φιλόξενο Παρανέστι, στην 6η διοργάνωση VFT 2012.

Η μεγάλη ανταπόκρισή σας με 300 αθλητές και αθλήτριες από πολλές χώρες της Ευρώπης, με συμμετοχή πολλών γνωστών ονομάτων, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα αλλά και μας επιβάλει να αυξήσουμε τις προσπάθειες μας για μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση. Οργανωτική Επιτροπή, Εθελοντές ο κόσμος του Παρανεστίου θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για τον σκοπό αυτό.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, την ευκολότερη και γρηγορότερη παραλαβή του φακέλου εγγραφή σας από τη γραμματεία της διοργάνωσης, σας υπενθυμίζουμε πως ερχόμενοι στη γραμματεία της διοργάνωσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης σας ή άλλο επίσημο έγγραφο για την ταυτοπροσωπία της εγγραφής σας
  • Υπογεγραμμένη από γιατρό την ιατρική βεβαίωση της διοργάνωσης ή κάποια άλλη με ισχύ το 2012.
  • Τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό όπως αναφέρεται στον κανονισμό του αγώνα VFUT 2012. Δηλαδή:

1. ασκό/δοχείο υγρών τουλάχιστον ενός λίτρου.

2. αδιάβροχο μπουφάν.

3. αλουμινοκουβέρτα.

4. ελαστικό επίδεσμο.

5. σφυρίχτρα ανάγκης.

6. δύο φακούς κεφαλής με τις εφεδρικές μπαταρίες.

7. ένα δεύτερο μπλουζάκι (φανελάκι).

8. τροφή ισοδύναμη 1000 θερμίδων το ελάχιστο.

9. κινητό τηλέφωνο, με φορτισμένη μπαταρία, ο αριθμός κλήσης σας θα πρέπει να δηλωθεί.

10. σπαστό κυπελάκι ή ανάλογο παγουράκι νερού για την τροφοδοσία, επειδή δεν θα υπάρχουν πλαστικά κυπελάκια νερού στους σταθμούς τροφοδοσίας για οικολογικούς λόγους.

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης είναι 112.

Κατά την παραλαβή του φακέλου εγγραφής θα γίνει έλεγχος του υποχρεωτικού εξοπλισμού σας. Ο έλεγχος του εξοπλισμού γίνεται για λόγους ισονομίας αλλά και προσωπικής σας ασφάλειας. Η διοργάνωση δεν έχει κανένα λόγο να σας ταλαιπωρήσει.

 

 

Παρανέστι 7/9/2012

 

 

 

Για την Ο.Ε του VFT

O Τεχνικός Δ/ντης VFT

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

 

3rd Informational Letter

Only one month is left until welcoming you to Paranesti for the 6th Virgin Forest Trail. The very big participation with 300 athletes from many countries of Europe makes us to increase our efforts for a more successful organization.

The Organizing Committee, volunteers and all the Paranesti’s inhabitants will give their best for this cause.

For your better service, the quicker and faster receipt of the participation’s envelope from the secretary of the Organization we remember you that when you come to the secretary you have to have the following with you:

  • ID card or passport or driving license or other paper of personal identity.
  • The medical report of the organization signed by a doctor or any other medical report which is valid in the year 2012.
  • The mandatory equipment which is told in the regulations of the VFUT race, which is :

1. Bag / container of liquid at least of one liter

2. Waterproof jacket

3. Aluminium blanket

4. Elastic bandage

5. Emergency whistle

6. Two head lenses with spare batteries

7. Second t-shirt

8. Food equivalent to 1000 calories (minimum)

9. Mobile telephone with a charged battery, which’s number, will have to be declared on the secretary of the race.

10. A folding cup or other flask for the catering, because of the absence of plastic cups in the organization due to ecological reasons.

The European Emergency call number is 112

During the receipt of the participation’s envelope will take place the control of the mandatory equipment. The control of the equipment is done for reasons of equality and of your own personal safety. The organization does not have any reason to tire you.

 

Paranesti 7/9/2012

 

 

For the O.C of VFT 2012

Michail Papadopoulos

Technical Manager 1 Τελική