Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Έλεγχος μονοπατιών VFUT

10/10/2012 00:00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ VFUT - VFUT’S PATH CONTROL

 

Στον μηνιαίο έλεγχο τμημάτων της διαδρομής του αγώνα VFUT, πραγματοποιήθηκε αυτοψία, από την ομάδα “LesTrailers” στο τμήμα Άντερο – Αχλαδόρεμα την Κυριακή 3-6-2012.

Μετά τον βαρύ χειμώνα και τις πολλές και ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις  της άνοιξης διαπιστώθηκαν τα εξής:

Το τοπίο είναι καταπράσινο και τα μεγάλα ρέματα π.χ Αρκουδόρεμα, Αχλαδόρεμα, είναι αδιάβατα  λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που δέχτηκαν. Τα μικρότερα ρυάκια που απορρέουν στα ρέματα αυτά, διαβαίνονται αυτή την εποχή, με προσοχή και σίγουρα με βρέξιμο των ποδιών.

Οι δασικοί δρόμοι γενικά είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα μονοπάτια όμως έχουν πέσει πάρα πολλά κλαδιά και δένδρα και χρίζουν καθαρισμού και φροντίδας. Στο άνω τμήμα του Φρακτού, μετά το ΣΤΕΚ Ζουγρή και λίγο πριν το Τζάκι Ρέμα έχουν αποσταθεροποιηθεί κάποια υποστηρίγματα των σκαλοπατιών, επειδή μαλάκωσε το χώμα ενώ η διαδρομή που κινείται μέσα στο ρεματάκι που κατεβαίνει προς το Τζάκι Ρέμα έχει καταστραφεί σε δύο σημεία και ενδεχομένως να επανασχεδιαστεί το τμήμα αυτό των 200 μ. λίγο ψηλότερα από το σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Το χόρτο λόγω προφανώς του κρύου δεν έχει ψηλώσει ακόμη αλλά λογικά και αυτό τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει την φυσική εξέλιξη του.

Στο άνω τμήμα του Φρακτού και μέσα στο Αχλαδόρεμα στραγγίζουν πολλά νερά και σε πολλά σημεία υπάρχει βούρκος.

Το εργοτάξιο του Φρακτού παραμένει κλειστό, υπάρχουν κατεβασμένες και κλειδωμένες μπάρες και η πρόσβαση από την είσοδο προς το εσωτερικό του Φρακτού  γίνεται μόνο με τα πόδια.

Η περσινή σήμανση σε πολλά σημεία παραμένει, ενώ σε κάποια άλλα έχει αφαιρεθεί πλήρως.

Στην πεζοπορία μας την Κυριακή φωτογραφήσαμε ίχνη από ζαρκάδια, αγριογούρουνα, αρκούδα, φωτογραφήσαμε μια αγριόγατα είδαμε αετό, αρκετά γεράκια και βρεθήκαμε σε απόσταση αναπνοής με μια αρκούδα η οποία μας σταμάτησε με δύο προειδοποιητικούς βρυχηθμούς. Αφού υποχωρήσαμε κάποια βήματα μας γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε ανεβαίνοντας την πλαγιά.

Το περιστατικό με την αρκούδα το αναφέρουμε γιατί είναι πραγματικό και για να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι ότι στην περιοχή που διεξάγεται ο αγώνας όλοι εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι τα ζώα που αναφέραμε. Ποτέ δεν παρατηρήθηκε κάποιο περιστατικό ανάμεσα σε άνθρωπο και κάποιο ζώο. Την εποχή που διεξάγεται ο αγώνας δραστηριοποιούνται στο χώρο πολλά εργοτάξια υλοτομίας, υπάρχει αρκετό πλήθος, εθελοντών του αγώνα, επισκεπτών της περιοχής, υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης, πέριξ της διαδρομής του αγώνα από τους κυνηγητικούς συλλόγους, για την ασφάλεια του αγώνα, όπως κάθε χρόνο.     

Η διοργάνωση VFT, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των μονοπατιών και των διαδρομών και θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για ένα ασφαλή αγώνα.

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Τεχνικός Δ/ντης VFT

 

 

VFUT’S PATH CONTROL

In the monthly check of parts of the VFUT, an autopsy was held by the group "Les Trailers" in the section from Andero to - Achladorema on Sunday 3rd June 2012.

After the harsh winter, the many heavy rains and hailstorms in the spring were noted the above:

The landscape is green and large streams eg Arkoudorema and Achladorema is impassible due to the large quantities of water they received. The smaller streams that drain into these streams, can be crossed at this time, carefully and surely by wetting the feet.

The forest roads are generally in good condition and present no particular problems. But the paths have too many broken trees and branches which need cleaning and care.In the upper part of Frakto after Zougri station and just before the Tzaki Rema some of the stairs brackets have been destabilized, because the soil has softened while the path that moves through the little stream descending to the Tzaki Rema has been destroyed in two places and may be redesigned this section of 200 m, just above the point that it is today.

The grass probably because of the cold didn’t grow but in the next few days it will follow it’s natural progress.

In the upper part of Frakto and in Achladorema are teeming waters and in many places there is slime. The facilities of Frakto are still closed, and there are lowered and locked gates and the access from the entrance to the interior of Frakto is only by foot.

Last year’s marks on several points remain, while others have been completely removed. In our walk on Sunday we photographed traces of deer, wild boar, bear, photographed a Wildcat we saw, an eagle, several hawks and we were very close to a bear which stopped us with two warning roars. After we retreated a few steps back it turned away going up the slope.

The incident with the bear is mentioned because it is real and in order to understand that the residents of the area in which the race takes place are the animals and we all are guests. It had never been seen an incident between a man and animal. At the time the event takes place at several active logging sites there is enough crowd, the event’s volunteers, visitors to the area, there are guard groups, vicinity of the race by hunting clubs, safety of the race, as every year.

The organization of VFT, will take all necessary measures to restore the paths and routes and will take the necessary steps for a safe race.

Michael Papadopoulos

Technical Manager of VFT 1 Τελική