ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Έχετε την επιχείρησή σας στο Παρανέστι και θέλετε να προβληθείτε; Στείλτε μας ένα e-mail με το κείμενο, τα στοιχεία της επιχείρησης (ακόμα και φωτογραφίες) στο e-mail: admin@paranestivft.com

Χλωρίδα

Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET
Χλωρίδα
 

Σημαντικά είδη της χλωρίδας απαντώνται στην ευρύτερη δασική περιοχή του δήμου Παρανεστίου, και ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές. 

Στο δάσος Φρακτού και στο Παρθένο δάσος της Ροδόπης το Lathraea rhodopea που χαρακτηρίζεται σπάνιο στο Κόκκινο βιβλίο των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας και το Lilium rhodopaeum που χαρακτηρίζεται τρωτό. 

Άλλα σημαντικά είδη είναι τα Abies borisii-regisAsperula aristata spp thessalaDianthus petraeus ssp orbelicusGentiana asclepiadea,Silena waldsteiniiValeriana officinalis ssp collina

Στην περιοχή της Ελατιάς υπάρχει το Buxbaumia viridis που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Άλλα σημαντικά είδη τα Allium melanantheumAsperula aristata spp nestiaCirsium appendiculatumGenista tinctoriaGentiana crusiata,Lilium martagonPicea abies spp abiesPinus peuseRanunculus fontanumSampucus rasemosaSilene pindicolaStachys officinalis,Viola stojanowii

Βλάστηση 

Στην περιοχή απαντώνται όλες οι ζώνες βλάστησης που υπάρχουν στην Ροδόπη. 

Στο έγγραφο που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από το έργο της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στην Ελατιά και στο Παρθένο δάσος. 

Αναφέρεται ο εξαψήφιος κωδικός NATURA που ακολουθείται από το σύμβολο * όταν πρόκειται για οικότοπο προτεραιότητας και βρίσκεται στο παράρτημα Ι της 92/43/ΕΟΚ, το + όταν αναφέρεται στην οδηγία και με – όταν δεν βρίσκεται στην οδηγία. Στην συνέχεια αναφέρεται ο κωδικός κατά CORINE & PAL. CLASS και η ονομασία του. Τέλος δίνεται μια περιγραφή του τύπου οικοτόπου, που αφορά στην σπουδαιότητα του στις συγκεκριμένες περιοχές. 

Χλωρίδα 3 

Χλωρίδα 2 

Χλωρίδα 1