ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Έχετε την επιχείρησή σας στο Παρανέστι και θέλετε να προβληθείτε; Στείλτε μας ένα e-mail με το κείμενο, τα στοιχεία της επιχείρησης (ακόμα και φωτογραφίες) στο e-mail: admin@paranestivft.com

Πανίδα

Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET
Πανίδα
 

Η ορεινή περιοχή του δήμου αποτελεί ένα από τα τελευταία και σημαντικά καταφύγια για την αρκούδα που μαζί με το αγριόγιδο που εμφανίζεται στο δάσος του Φρακού και τις νυχτερίδες Myotis emarginatus και Myotis bechsteini που διαβιούν στο δάσος της Ελατιάς είναι τα θηλαστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 της ΕΟΚ. 

Άλλα σημαντικά θηλαστικά είναι ο λύκος, το τσακάλι, το ελάφι, το ζαρκάδι, η αγριόγατα

Σημαντική και η ορνιθοπανίδα της περιοχής αφού, κυρίως στην περιοχή του Φρακτού, εμφανίζονται 22 είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409 της ΕΟΚ. 

Ανάμεσα τους και τα: μαυροπελαργός (Ciconia nigra)ασπροπάρης (Neoprhon percnopterus)φιδαετός (Circaetus gallicus)σταυραετός (Hieraetus pennatus)γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus),Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva) και Αετομάχος (Lanius collurio)που αναπαράγοτναι στην περιοχή. 

Από τα αμφίβια και τα ερπετά στην περιοχή απαντούνται ο λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)ο φρύνος κιτρινοβομβίνα (Bombina variegata)ο λοφοφόρος τρίτωνας (Triturus karelinii) και η χελώνα (Testudo hermanni) που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 της ΕΟΚ. 

Τέλος τα ψάρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παραπάνω οδηγίας είναι η αγριοπέστροφα (Salmon macrostigma) και η μπριάνα (Barbus plebejus).
 

Πανίδα 1 

Πανίδα 2

Πανίδα 3