1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
2Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
2Β. ΣΤΑΘΜΟΙ
3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7. TAYTOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΗ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
10. ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ
11. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12. ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ (drop bag)
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIB NUMBER) – BAR CODΕ
14. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
16. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
18. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
19. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ – ΘΕΑΤΩΝ
20. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
21. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
22. ΠΟΙΝΕΣ
23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
25. ΕΠΑΘΛΑ
26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
28. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
29. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
30. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ