Το πρόβλημα με τη λήψη διπλωμάτων συμμετοχής έχει διορθωθεί. Μπορείτε να λάβετε τα διπλώματα συμμετοχής στους αγώνες VFT από τη διεύθυνση https://paranestivft.gr/athleteCertification